Увага! Конкурс «Молодий дослідник, вчений та спеціаліст»

З метою об’єднання та підтримки талановитої молоді, залучення її до вирішення актуальних завдань організації та управління системи охорони здоров’я, розвитку процесів інтеграції медичної науки та практичної медицини в рамках Міжнародного медичного конгресу «ЛЮДИНА ТА ЛІКИ» – УКРАЇНА 2016 вперше відбудеться секція Конкурс «Молодий дослідник, вчений та спеціаліст».

До участі в секції запрошуються молоді дослідники, вчені та спеціалісти віком до 35 років, які працюють у наукових та освітніх закладах, в практичній службі охорони здоров’я різних форм власності, студенти 4-6 курсів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, а також медичних і фармацевтичних факультетів і кафедр немедичних вищих начальних закладів.

Умови участі у секції: усна доповідь, постерна доповідь, презентація, публікація тез, слухач.

Особливістю секції «Молодий дослідник, вчений та спеціаліст» є організація та проведення Конкурсу на кращу роботу за трьома номінаціями:
«Оригінальна ідея в системі охорони здоров’я»
«Найкраща ідея для використання в практичній медицині»
«Краща робота на думку онлайн-аудиторії»

Умови участі в конкурсі:
  • заповнення реєстраційної картки учасника заходу на сайті або електронною поштою (форма 1) (реєстраційна картка) у строки до 01.03.2016 р.;
  • заявка для участі в конкурсі (скачати форму 2) у строки до 01.03.2016 р.;
  • тези, оформлені згідно з вимогами (форма 3)* у строки до 15.03.2016 р.
  • лист-подання на бланку організації, підписаний керівником організації, – обов’язковий.
  • У листі вказується, що організація (назва) направляє роботу (П.І.Б. автора/авторів, назва роботи) для участі в Конкурсі робіт молодих дослідників, вчених, спеціалістів
  • сканована копія відгуку наукового керівника на представлену роботу.

Робота допускається до участі в Конкурсі за підсумками попередньої експертизи, результати якої розміщуються на сайті http://www.chil.com.ua.

Автори робіт, допущених до Конкурсу, звільняються від сплати реєстраційного внеску та сплати за публікацію тез.

Крім того, молодим учасниками віком до 35 років буде безкоштовно надано електронну версію збірки тез IX Міжнародного медичного конгресу «ЛЮДИНА ТА ЛІКИ» –УКРАЇНА!!!

Як проходить допуск роботи до участі в Конкурсі:

1. Для розгляду поданих робіт формується Конкурсна комісія (далі – Комісія) у складі 3–5 осіб з провідних вчених.
2. Подані роботи розглядаються експертами відповідного спрямування з наданням оцінки за такими критеріями: актуальність, наукова новизна, практична значимість, оригінальність.
3. Комісія, на підставі експертної оцінки, здійснює попередній відбір робіт для участі в Конкурсі. Про своє рішення Комісія повідомляє в Оргкомітет.
4. Роботи, рекомендовані Комісією до Конкурсу, публікуються на сайті http://www.chil.com.ua, де зареєстровані учасники Конгресу зможуть ознайомитися з роботами і проголосувати за конкурсантів у номінації «Краща робота на думку онлайн-аудиторії».
5. Автори робіт, рекомендованих до участі у Конкурсі, зможуть очно представити роботи під час Міжнародного медичного конгресу «ЛЮДИНА ТА ЛІКИ» – УКРАЇНА 2016 на секції «Молодий дослідник, вчений та спеціаліст» зі стендовою або усною доповіддю.

Для цього автори робіт, рекомендованих до участі у Конкурсі, після публікації на сайті повинні в тижневий термін підтвердити наміри взяти участь у секції «Молодий дослідник, вчений та спеціаліст» зі стендовою або усною доповіддю, презентацією.

За підсумками очного етапу Комісія визначить переможців конкурсу в номінаціях «Оригінальна ідея в системі охорони здоров’я», «Найкраща ідея для використання в практичній медицині».

Переможці в усіх трьох номінаціях отримають дипломи оргкомітету та визнання професійної аудиторії, а також право на учать у грантах та конкурсах національних та міжнародних організацій щодо розвитку наукової медичної діяльності та впровадження новітніх ідей у практику лікаря в Україні. Вручення дипломів здійснюватиметься безпосередньо після оголошення комісією її рішень.

* Форма 3 (документ у редакторі Word)

Робота оформляється в редакторі Word, обсягом до 3 сторінок, включаючи ілюстрації і таблиці (формат А4, шрифт 12 пт, міжрядковий інтервал – 1).

 

На титульному аркуші вказують:
– найменування організації (вузу),
– назву роботи,
– П.І.Б. автора,
– П.І.Б. наукового керівника.

Робота обов’язково має містити наступні розділи:
– обґрунтування,
– завдання,
– матеріали й методи дослідження,
– результати, ілюстровані таблицями й малюнками,
– обговорення,
– висновки.

Увага! Автор може подавати на Конкурс тільки одну роботу.

Роботи, оформлені з порушенням вимог, до участі в конкурсі не допускатимуться.

Звертаємо Вашу увагу, що Програма не передбачає погашення витрат учасників за проживання, харчування та транспорт.

Всі новини