Офтальмологія без кордонів

Зав. кафедрою хірургічних хвороб №2
Київського медичного університету УАНМ
Заслужений лікар України
Лауреат Державної премії України
Член-кореспондент НАМН України
доктор мед. наук, професор
Веселовська Зоя Федорівна

Офтальмологія без кордонів

Уперше в рамках науково-практичної конференції офтальмологів «Сучасні аспекти судинно-ендокринних захворювань органу зору. Алгоритми лікування ендокринних захворювань – міждисциплінарний підхід», яка проходила в Києві 22 квітня цього року, було представлено спільний з професором І. Крейссіг та її учнем Стефаном Меннелом навчальний курс з оригінального підходу в лікуванні ретинальної патології «Ретинальна й вітреальна хірургія».

Ідея проведення навчального курсу в рамках планованої конференції виникла у мене під час моєї зустрічі з проф. І. Крейссіг на черговому конгресі Європейського глаукомного товариства, який відбувся минулого року у Відні.

Офтальмологія без кордонів

Розуміючи, що «рідкий птах долетить до середини Дніпра», а значить мало кому випаде можливість побувати на такому заході, який, як правило, проводиться в рамках зарубіжних конгресів, я і наважалися на його організацію в Києві. За цим був період дуже інтенсивної підготовки, який вдало співпав із літньою відпусткою, але результатом нашого спільного дітища я дуже задоволена: відгуки офтальмологів, неймовірний ентузіазм і потреба нових знань на обличчях слухачів, наповненість залу говорили самі про себе. Як виявилося, нерви й час було витрачено не марно.

Деякі відомості про доктора медичних наук, професора Інгрід Крейссіг
Народилася 19 липня 1935 року в німецькому місті Цвіккау. Навчалася в Америці (Клівленд, Fulbright Scholarship), в Німеччині (Бонн, Мюнхен) і в Швейцарії. Працювала в Очній клініці St. Gallen в Швейцарії (1963–1965), в Університетській очній клініці Бонна, Німеччина (1965–1969), в госпіталі Корнелльського медичного центру Нью-Йорка, США (1969–1972). У 1972–1979 роках завідувала відділом заднього сегменту ока в університетській очній клініці Бонна. З 1979 до 2000 року була головою відділу офтальмології III (Хірургія сітківки і склоподібного тіла) університету Еберхарда Карлса Тюбінген, Німеччина. У 1972–1979 роках викладала в Університеті Бонна, у 1979–2000 роках в Університеті Еберхарда Карлса в Тюбінгені, в Корнелльському університеті (США) й Університеті Мангейма (Німеччина). Була ад’юнкт-професором з клінічної офтальмології Нью-Йоркського пресвітеріанського госпіталю Корнелльського університету, Університетської очної клініки Мангейм, консультантом з патології сітківки (діагностика й терапія) в різних департаментах офтальмології. Зараз на пенсії, але продовжує активно ділитися своїми знаннями й досвідом з офтальмологами.

Інгрід Крейссіг

Інгрід Крейссіг – член 27 міжнародних і національних офтальмологічних товариств, у тому числі Американської академії офтальмології, Американських товариств з питань сітківки й макули, Німецького офтальмологічного товариства, Товариства німецьких офтальмохірургів. Була обрана Почесним членом Польського, Литовського, Волгоградського, Румунського, Мексиканського офтальмологічних товариств, Євро-Азіатської спілки офтальмологів, Спілки болгарських офтальмологів. За заслуги в дослідженнях сітківки має нагороди Американської академії офтальмології, Американського товариства ретинологів, Польського, Чеського та Алжирського товариств офтальмологів.

Проф. Інгрід Крейссіг – учениця й продовжувач справи відомого професора Г. Лінкоффа – все своє професійне життя присвятила розробці й удосконаленню техніки мінімального втручання при відшаруванні сітківки. Вона представила, на мій погляд, грандіозний досвід застосування оригінальних операцій у чудово підготовлених та доступних для офтальмологів лекціях.

Офтальмологія без кордонів

Я надзвичайно задоволена, що з цим курсом, а він за рахунком був уже 115-м, вдалося ознайомити наших офтальмологів. Не можу не погодитися з професором К. Тахчиді, який декілька років тому в одному з інтерв’ю сказав: «Проф. Крейссіг – особистість відома у всьому світі, жінка невичерпної і вулканічної енергії та заряду. Ці курси – стисла форма подачі переваг склеропластичних операцій при відшаруванні сітківки, результат багаторічної копіткої роботи з професором Лінкоффом та їхньої школи, котрі ретельнішим чином систематизували клінічні випадки. Аналогій в інших сферах офтальмології дуже мало, де знання доведені до такої стрункої, закінченої системи. Це велика дослідницька, наукова і викладацька заслуга наших колег. Приклад того, як треба кожному систематизувати свої знання, адже від цього залежить рівень, клас професійності офтальмолога».

Офтальмологія без кордонів

Разом із елегантною Інгрід Крейссіг школу Лінкофф-Крейссіг представив її учень – професор Стефан Меннел з Австрії. Вони прочитали лекції на теми «Тактика ведення парного ока при відшаруванні сітківки», «Діагностика: регматогенне відшарування сітківки», «Мінімальне вдавлювання склери пломбами без дренажу субретинальної рідини», «Операції з використанням газу», «Первинна вітректомія», «Мінімальне вдавлювання склери з приводу ускладнених відшарувань», «Порівняння хірургічних методик лікування первинного відшарування сітківки». До кожної доповіді Інгрід Крайссіг робила коментарі.

Червоною лінією звучала необхідність надзвичайно бережливого ставлення до тканин ока із застосування ендовітреальних маніпуляцій суворо за показаннями. Було озвучено, на їхню думку, єдиний і правильний підхід до периферичних дегенерацій сітківки, заснований на багаторічному клінічному досвіді: профілактики відшарування сітківки з використанням лазерних методів не існує. Як показав проведений ними порівняльний аналіз результатів різних підходів до ведення пацієнтів з периферичною дегенерацією сітківки, зокрема «решітка» й «слід равлика», частота виникнення відшарування сітківки після профілактичної лазеркоагуляції нічим у кращу сторону не відрізняється, у порівнянні з інтактною групою пацієнтів.

Офтальмологія без кордонів

Більше того, з метою блокування зони розриву і як метод найбільш нешкідливий і надійний перевага надається хоріоретинальній фіксації транссклеральної кріокоагуляції. Автори рекомендують транссклеральний підхід дозованого пломбування зон розриву з максимальним збереження магістральних судинних гілок. Особливе освітнє значення мало обговорення клінічних випадків у формі так званого силлабуса з обґрунтування рекомендованої тактики лікування відшарування сітківки, а також з відеодемонстрацією до- і післяопераційного стану очного дна. Інтерес офтальмологів не слабшав ані на хвилину.

Професор Анна Туулонен

Науковий рівень конференції було відзначено участю непересічної персони в світовій офтальмології – Президента Європейського глаукомного товариства, професора  Анни Туулонен у лекційному курсі круглого столу «Глаукома». Її візит був коротким, але дуже продуктивним і корисним, оскільки проф. А. Туулонен раніше не була в Україні.

Вона запропонувала надзвичайно важливий матеріал з моніторингу й організації медикаментозного супроводу пацієнтів із глаукомою, державним підходам у Фінляндії щодо фінансування забезпечення глаукомними препаратами хворих на глаукому, розуміючи, що утримання інвалідів по зору від глаукоми обійдеться державній скарбниці набагато дорожче. Для нас обмін таким досвідом надзвичайно важливий, особливо в умовах майбутніх реформ медичної сфери в Україні.

Кушнір Валерій Никонович

На круглому столі також прозвучала доповідь гостя конференції, провідного професора з Молдови Кушніра Валерія Никоновича, який представив матеріал для обговорення з моніторингу і ведення хворих із запальною глаукомою, акцентуючи увагу на необхідності вироблення спільних рекомендацій для лікування цієї патології з високим процентом інвалідизації.

У тематиці круглого столу було представлено також доповіді провідних спеціалістів України.
Професор Вітовська В. П., позаштатний головний спеціаліст МОЗ України, зав. кафедрою офтальмології НМУ ім. О. О. Богомольця виклала матеріал, що стосується діагностики і лікування стероїдної глаукоми. Увагу до цієї патології зумовлено її ростом, що спостерігається останнім часом у зв’язку з широким впровадженням ендовітріального введення стероїдних препаратів.

Професор Риков С. О, зав. кафедрою офтальмології НМАПО ім. П. Л. Шупика МОЗ України зробив акцент на особливому значенні організаційних питань, важливості максимально раннього скринінгу хворих на глаукому, що має значення, яке визначає перспективу прогресування інвалідності в Україні.

Офтальмологія без кордонів

Д. м. н. Сердюк В. М., відомий активним просуванням нових технологій з використанням фемтосекундного лазера, кератобіоімплантів і низки інших мікрохірургічних маніпуляцій, ознайомив аудиторію зі світовими і європейськими тенденціями мікрохірургічного лікування глаукоми.

Д. м. н. Веселовська Н. М. надала результати багаторічного проекту міждисциплінарних досліджень щодо аналізу відомих, вивчення маловідомих і пошуку невідомих факторів ризику, що сприяють розвитку глаукоми в сучасних умовах. Автором наведено докази того, що зниження стресостійкості організму в умовах тривалого психоемоційного напруження відіграє мало не вирішальну роль у розвитку системної та органної судинної патології.

Офтальмологія без кордонів

Доцент кафедри офтальмології НМУ ім. О. О. Богомольця, головний позаштатний офтальмолог департаменту охорони здоров’я КМДА м. Києва Куриліна О. І. надала новітні дані про інформативність змін макули у ранній діагностиці первинної відкритокутової глаукоми. На її думку, оцінка функціонального стану цієї зони сітківки може позитивно вплинути на результативність раннього виявлення первинної відкритокутової глаукоми.

У моїй доповіді було порушено питання деяких аспектів фундаментальних досліджень, їхні успіхи в сфері нейронаук, які є основою для розробки нових підходів у профілактиці сліпоти глаукомного пацієнта на підставі методів прямої нейроретинопротекції. Я вважаю, що тільки в союзі з гіпотензивною та іншими видами терапії непрямої нейроретинопротекторної дії комплексний «удар» по всіх ланках патогенезу глаукоми може виявитися  успішним.

У програмі круглого столу з питань ендокринної офтальмопатії професор Н. С. Луценко детально ознайомила аудиторію з європейськими рекомендаціями в контексті класифікації, діагностики й лікування цієї офтальмопатології. Надані відомості було доповнено матеріалом лекції к. м. н. Орлик О. С. з цієї проблеми. Цікавою виявилася дискусія з д. м. н. Малецьким О. П., який стисло представив результати багаторічної роботи с цією категорією пацієнтів Одеської школи офтальмологів, відзначив пріоритет вітчизняних і російських офтальмологів, зокрема, відомої школи професора Бровкіної А. Ф.

Під час дискусії дуже стисло було висвітлено основні проблемні питання розвитку синдрому сухого ока у цих хворих, сучасні можливості, які стосуються нових фармакологічних препаратів, і дано патогенетичне обґрунтування їхньому застосуванню в лікуванні цієї категорії хворих.

На мій погляд, дуже важливо, що представлений матеріал і дискусії за ключовими питаннями відшарування сітківки, глаукоми й ендокринної офтальмопатії висвітлили цілу низку питань, які заслуговують того, щоб їх поставили для обговорення під час майбутніх конференцій.

Офтальмологія без кордонів

У роботі конференції взяли участь 260 офтальмологів з різних регіонів України, Молдови, Білорусі, Німеччини, Австрії й Фінляндії.  Я переконана, що в будь-яких умовах такий обмін інформацією, такі зустрічі сприяють розвитку офтальмології, вдосконалюють і розвивають людські відносини, зміцнюють дружбу і взаєморозуміння між офтальмологами різних країн, створюють атмосферу толерантності і взаємоповаги.

Офтальмологія без кордонів

Ще раз хочу висловити щиру вдячність всім, хто попри труднощі сьогодення підтримав наш проект і взяв участь в обговоренні низки актуальних проблем офтальмології.

Керівник проекту конференції
Веселовська Зоя Федорівна
Зав. кафедрою хірургічних хвороб №2
Київського медичного університету УАНМ,
Заслужений лікар України,
Лауреат Державної премії України,
Член-кореспондент НАМН України,
доктор мед. наук, професор

Всі новини